Dry and semi-dried sausages

Kiełbasa bukowa

pakowanie map
opakowanie 1,0 1,0
typ wyrobu wieprzowy
Kiełbasa bukowa

also check