Zakłady Mięsne Kozłowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 28 lipca 2023 r. przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Wykonanie modernizacji kotłowni parowej”.

Termin złożenia ofert: 14 sierpnia 2023 r. do godziny 9:00.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o przetargu i złożenia ofert.

Zakłady Mięsne Kozłowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o przetargu kotłownia  (PDF)

Załącznik 1.1. Projekt budowlany (ZIP)

Załącznik 1.2. Projekt_wykonawczy (ZIP)

Załącznik 1.3. Pozwolenie na budowę (PDF)

Załącznik 2.4. Formularz oferty i oświadczenia (DOC)

Załącznik 5. Projekt umowy (PDF)

Informacja o wyniku przetargu nr 1.7.2023