X

Chłodnia

chłodnia kozłowski wędliny

Chłodnia składowa otwarta w marcu 2020r. spełnia wszystkie najwyższe standardy unijne. W obiekcie znajduję się komora szokowa o wydajności 20ton/dobę. Proces zamrażania w komorze odbywa się w temperaturze -36°C.

Przechowywanie towaru odbywa się w chłodni składowej o pojemności 634 miejsca paletowe. W obiekcie zastosowano system regałów jezdnych wysokiego składowania(wysokość regałów 9m). Temperatura w pomieszczeniu jest elektronicznie monitorowana i rejestrowana. Zgodnie z przepisami weterynaryjnymi towar składowany jest w temperaturze poniżej -18°C.

Chłodnia została wyposażona w zintegrowany system informatyczny klasy WMS dla magazynów wysokiego składowania. Pozwala to na stałą kontrolę wszystkich niezbędnych danych dotyczących składowanego towaru oraz ich lokalizacji. Obiekt posiada również pomieszczenie pakowania oraz zaplecze socjalne. Chłodnia jest ogrodzona, chroniona oraz monitorowana całodobowo.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • składowanie towaru w temp. poniżej -18°C
  • zamrażanie i domrażanie towaru w komorze szokowej w temp. -36°C
  • obsługa dokumentowa, dokumentacja eksportowa, raportowanie
  • paletyzowanie, kompletacja, etykietowanie, przepakowanie