Zakłady Mięsne Kozłowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 26 czerwca 2023 r.
przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Wykonanie modernizacji kotłowni parowej”.
Termin złożenia ofert: 11 lipca 2023 do godziny 9:00 17 lipca 2023 r. do godziny 9:00 
Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o przetargu i złożenia ofert.

Pobierz dokumenty: