Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

             

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

“Operacja mająca na celu budowę budynku produkcyjnego z komorami chłodniczymi i mroźnią wraz z pomieszczeniami
i obiektami pomocniczymi wykorzystywanego na potrzeby własne zakładu i świadczenie usług w zakresie zamrażania i przechowywania produktów rolnych”

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2
“Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wdrożone zostaną również rozwiązania w obszarze ochrony środowiska poprzez zastosowanie
systemu odzysku ciepła w urządzeniach chłodniczych.